فاطمه خلقتی هستم سوار بر قایقی گرافیکی با پارویی از جنس قلم.

اینجا کیبورد زنی هایی رو سوار بالن اینترنت کردم و امیدوارم به کار و بار شما بیاد …

اگر در مورد طراحی و تولید محتوا برای کارت کمک میخوای فقط کافیه فرم مشاوره رایگان رو برام ارسال کنی.